Oferujemy usługi wydawnicze. Niska cena - wysoka jakość! Od korekty do druku!

Dotychczas wydaliśmy następujące publikacje:

Mykietów B., Sanocka K., Tureczek M. "Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe w 1000-letniej historii Międzyrzecza / Das polnisch-deutsche Kulturerbe in der 1000-jahrigen Geschichte von Międzyrzecz / Polish-german cultural heritage in 1000-years history of Międzyrzecz"

Ks. Robert Romuald Kufel, "Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskiech od XII do początku XXI wieku"

Mykietów B., Tureczek M.(red.), "De oppido et castello. Przeszłość i teraźniejszość Twierdzy Kostrzyn (De oppido et castello. Vergangenheit und Gegenwart der Festung Kustrin)"

Mykietów B., Tureczek M.(red.), "Ziemia międzyrzecka w przeszłości. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 4 kwietnia 2003 r."

Mykietów B., Tureczek M.(red.), "Ziemia Międzyrzecka." Szkice z dziejów pogranicza

Tureczek M., "Brójce - zarys dziejów miasta 1428 - 1946"

Tureczek M.(red.), "Stary Dwór. Kronika małej ojczyzny"

Mykietów B., "Legendy Ziemi Kostrzyńskiej"