30 maja 2008 r. - VI Sesja Historyczna w Międzyrzeczu

Muzeum, piątek 30 maja 2008 roku
Na sesji z referatami wystąpili:

Początek, godz. 9. 00

Daniel Koteluk, Stanisław Matusiak
W CIENIU POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ. ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM W LATACH 1956 - 1957
Marceli Tureczek
MIĘDZYRZECKI CMENTARZ EWANGELICKI NA POZNAŃSKIM PRZEDMIEŚCIU W ŚWIETLE PRZEKAZÓW KRONIKARSKICH ORAZ KARTOGRAFICZNYCH
Bożena Grabowska
OŁTARZ GŁÓWNY W PARADYŻU - DZIEŁO JOHANNA CASPARA I JEGO SYNÓW JOHANNA WILHELMA ORAZ CHRISTOPHA HENNEVOGLÓW Z NEUZELLE (1739)
Grzegorz Urbanek
SYSTEM OBRONNY POZYCJI TRZCIELSKIEJ (1937 - 39, 1944)
- HISTORIA I STRUKTURA NA TLE SPECYFIKI NIEMIECKICH LINII MOBILIZACYJNYCH
Zbigniew Czarnuch
WITNICA ROKU 1945. WSPOMNIENIE

Godz. 11. 00 - 12 Przerwa na kawę

Katarzyna Sanocka-Tureczek
CMENTARZE NA OBSZARZE OBECNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO W LATACH 1945 - 1975
Łukasz Tyszko
PARKI WIEJSKIE W OKOLICACH MIĘDZYRZECZA. KOMUNIKAT O ICH STANIE ORAZ PROBLEMACH OCHRONY
Kamil Szpotkowski
UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZO - GEOGRAFICZNE ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ

Godz. 13.30 Dyskusja

Wszystkie zgłoszone na sesję referaty (część autorów nie mogła niestety przybyć na konferencję) zostały opublikowane w książce:
Ziemia Międzyrzecka. Studia z historii i kultury.

==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==
==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka== ==powiększenie obrazka==