IV sesja historyczna: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, Muzeum w Międzyrzeczu 26.05.2006 Organizatorem sesji było Stowarzyszenie Regionalistów "Środkowe Nadodrze" oraz Muzeum w Międzyrzeczu

==powiększenie obrazka==

Otwarcie sesji, przywitanie gości - dyrektor Muzeum w Międzyrzeczu Joanna Patorska

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Przywitanie gości - starosta międzyrzecki

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

T. Łaszkiewicz: Średniowieczne i wczesnonowożytne cmentarzysko przykościelne na Winnicy w Międzyrzeczu (przy nieistniejącym kościele św. Jana)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Agnieszka Indycka przedstawia referat Anny Wrzesińskiej: Ekspertyza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Międzyrzecz, ul. Chrobrego 1 - dz.292/2.

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Marceli Tureczek: Kilka spostrzeżeń w dyskusji nad najstarszym kościołem parafialnym lokacyjnego Międzyrzecza

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Mariusz Wąsiel: Przywileje dla Międzyrzecza z 1485 i 1513 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Katarzyna Sanocka: Barokowa refleksja wanitatywna w sztuce sepulkralnej Ziemi Międzyrzeckiej

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Wolfgang J. Brylla: Cymbał polski w Międzyrzeczu

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Bogusław Mykietów: Trzy relacje o zajściach religijnych 22 listopada 1725 roku na cmentarzu ewangelickim w Międzyrzeczu

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Bożena Grabowska: Józef Antoni Krause i Ignacy Steiner SJ twórcy wyposażenia kościoła jezuitów w Międzyrzeczu

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Zbigniew Czarnuch: Z dziejów włókiennictwa na Ziemi Lubuskiej jako części transgranicznej strefy produkcji i handlu suknem od średniowiecza po epokę manufaktur

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Stefan Dyroff: Wybory uzupełniające do Parlamentu Rzeszy w 1908 roku w okręgu babimojsko-międzyrzeckim. Przykład wspólpracy polsko-centrowej w Prowincji Poznańskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Andrzej Kirmiel: Rodzina Tietz z Międzychodu – twórcy domów towarowych w Niemczech

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Dawid Kotarek: Materiały do dziejów Ziemi Międzyrzeckiej w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Dyskusja nad referatem Janusza Opaski: Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Funkcjonalizm w architekturze sakralnej okolic Międzyrzecza
(autor po lewej)

------------------------------------------------------------------------------------------------

==powiększenie obrazka==

Recenzent tomu pokonferencyjnego: prof. dr hab. Tomasz Nodzyński

------------------------------------------------------------------------------------------------


Przygotowane referaty dotyczące dziejów Ziemi Miedzyrzeckiej zostały opublikowane w dzień sesji:
Mykietów B., Tureczek M.(red.), "Ziemia Międzyrzecka." Fragmenty z dziejów. - proszę kliknąć...